HIO reglement 2017

Iets later dan gepland, beginnen we ook dit jaar weer met een hole in one pot. Het bestuur heeft gemeend het dit jaar eens op de klassieke manier te doen, zodat we aan het eind van het jaar mooi kunnen vergelijken van de laatste 3 jaar, wat ons het beste beviel.

De inleg blijft hetzelfde. € 0,50 per keer of een tientje ineens voor alle clubavonden.

De inleg en pot zijn alleen voor de clubavond op dinsdag.

Je mag meedoen, maar het hoeft niet. Je mag het ook van keer tot keer bekijken of je mee wilt doen. Ook gasten, die eens of een paar keer komen meedoen, zijn uiteraard welkom om de pot te spekken.

De uitbetaling: Stel vanavond doen 10 spelers mee en die betalen allen een tientje. Er valt een hio. De betaling is dan niet honderd euro, maar uiteraard €5,-, want 10 spelers x €0,50.

Er valt vanavond geen hio, maar volgende week, terwijl er dan 20 spelers meedoen wel. De gelukkige winnaar krijgt dan 15 euro, 5 van deze week en 10 van volgende week.

Er vallen 2 hio’s op dezelfde avond. Degene die eerst was krijgt de pot, de ander ons welgemeende medeleven. De week daarop beginnen we met de nieuwe pot.

De uitbetaling is uiterlijk een week later op de clubavond, maar in de praktijk zal het dezelfde avond zijn.

Joep van Mourik neemt de inschrijving en het geld aan. Vooraf niet betaald is niet meedoen.