IN MEMORIAM BAUKE VAN DER WOUDE

 Vorige week woensdag woonden ruim 500 mensen de herdenkingsdienst bij van Bauke van der Woude in het rouwcentrum in Opeinde. Ook de leden van de PPGZ waren ruim vertegenwoordigd om afscheid van Bauke te nemen.
Zoals Bauke z’n vrouw Maertsje, zoon Jurre en dochters Sanne en Merije  Bauke prachtig typeerden, zo kennen wij hem ook van de baan. Een man van weinig woorden, sympathiek, sportief, belangstellend, altijd een drankje aanbiedend en een man met gevoel voor de bal.
Bauke heeft als jonge vent z’n paadje meer dan schoongeveegd bij de voetbalvereniging  SC Boornbergum, waar hij jaren in het 1ste elftal, als laatste man, leiding gaf aan de defensie.
Een rustige, technisch begaafde speler met een mooie vrije trap. Zijn zoon Jurre speelt inmiddels ook in het eerste elftal van SC Boornbergum. Ook bij het biljarten liet hij zien over een uitstekende oog-handcoördinatie te beschikken. Bauke was lid van biljartvereniging ‘t Trefpunt en in 2013  werd hij driebanden biljartkampioen van de gemeente Smallingerland.
Tevens mocht Bauke  graag met een clubje vrienden darten, en jullie raden het al, ook het pijltjes gooien, ging hem goed af.
Als Bauke z’n drukke baan bij SW vastgoedverbetering het toeliet,dan verscheen hij zo nu en dan op de baan in Leeuwarden om even te oefenen of om even een rondje te lopen. Meestal waren dat snelle, flitsende bezoekjes want de plicht riep weer. In wedstrijdverband, was Bauke ook een man die, als een flightgenoot liep te shanken, een hand op een schouder legde en zei, “kom op, jongen!”
Zoals bekend speelde Bauke ook heel verdienstelijk “grote” golf op de baan van Lauswolt in Beetsterzwaag.
Z’n pitch en putt golfspel werd steeds beter en voor z’n ziek worden, liet hij op NRT’s zien de Nederlandse top bij de senioren te naderen. Zes weken geleden speelde hij nog z’n laatste NRT in Koekange en daar werd hij 7de bij de senioren.
We verliezen in Bauke een geweldig  fijn mens, die heel graag de pitch en putt sport beoefende om, zoals hij het zelf verwoordde, “niet om te winnen, maar om beter te worden”.
Ik eindig met de laatste zinnen van het appje , dat Bauke stuurde met het verschrikkelijke nieuws van de uitslag van zijn ziekte op 17 mei j.l
Het is een geweldige sport, ik zal het missen, maar ook de pitch & putters, dus niet te veel klagen, maar geniet van het spel.

Reactie achterlaten