PPBN werkt samen met de banen aan de toekomst.

Zoals jullie weten zijn er de afgelopen maanden meerdere gesprekken geweest tussen de vertegenwoordigers van de Coöperatie en de PPBN.

Het laatste gesprek heeft plaats gevonden op 31 augustus jl. In dit gesprek hebben beide partijen hun visie gedeeld en zijn er een aantal afspraken gemaakt.  Wij kunnen daarom jullie allen melden dat er een duidelijke intentie is van beide partijen om een goede samenwerking aan te gaan.

Om deze samenwerking tot stand te brengen hebben wij er gezamenlijk voor gekozen om een tijdelijke samenstelling te kiezen waarin coöperatieleden en mensen van de werkgroep van de PPBN gaan bouwen aan een stevig fundament voor Pitch en Putt in Nederland. Deze nieuwe werkgroep zal tot het einde van 2017 onder de naam Pitch en Putt Bond Nederland – PPBN de belangen van Pitch en Putt in Nederland gaan behartigen.

Het uiteindelijk doel is om een open en transparante sportorganisatie neer te zetten welke begin 2018 op een volledig democratische verenigingsstructuur zal functioneren. De leden (dit kunnen spelers, scheidsrechters, baaneigenaren, etc. zijn) bepalen dan op basis van gelijk stemrecht hoe de samenstelling van het bestuur eruit komt te zien.

Beide partijen hebben naar elkaar uitgesproken dat we elkaar nu moeten ondersteunen om de rust binnen Pitch en Putt Nederland weer te laten wederkeren. Dit alles met het uiteindelijk doel Pitch en Putt tot een serieuze sport te maken en voor Nederland de Internationale erkenning terug te krijgen.

Binnenkort gaan we in een nieuw gezamenlijk overleg de contouren van deze samenwerking concreter maken en hopen snel nog meer informatie te kunnen geven.

Eén van de eerste stappen die we nu gaan zetten is het gezamenlijk organiseren van het NK Teams.

Dit zal gehouden worden op 30 oktober op de Pitch&Putt baan van Groningen.

Het NK Clubteams zal dit jaar komen te vervallen.

 

Agenda voor 2016
Finale Top Circuit 02 oktober op Rhoon
Finale Bruto/Netto 15 oktober op Groenlo
NK Matchplay 16 oktober op Papendal
Format: Open inschrijving – Poulewedstrijden
NK Teams 30 oktober op Groningen.
Format zie hier

Wij hopen dat wij jullie weer voldoende op de hoogte hebben gebracht. Mochten er toch nog vragen zijn of heb je advies/ideeën voor ons, laat het ons dan weten middels een email naar bondsbureau@ppbn.nl.

Met vriendelijke groeten De Projectgroep,

Peter Kats, Ed Janssen, Maurice Stuyvers, Saskia van Dierendonck, Suzanne Bosch, Lammert Fopma, Wietse Ytsma

Reactie achterlaten